ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

MedTech Sales

[MedTech] Sales, Spine Business Unit, DePuy Synthes (West Japan)

  • ชื่อเรื่อง [MedTech] Sales, Spine Business Unit, DePuy Synthes (West Japan)
  • การทำงาน MedTech Sales
  • ฟังก์ชั่นย่อย Clinical Sales & Surgeons (Commission)
  • ประเภท Rep 2, DePuy Synthes: Full Commissions (P4 - E24)
  • ตำแหน่งที่ตั้ง Osaka, Osaka-Fu, Japan
  • โพสต์
  • ID การร้องขอ 2406194472W
สมัครตอนนี้
ใช้ร่วมกัน

การบรรยาย

ジョンソン・エンド・ジョンソンは、健康こそすべてだと考えています。ヘルスケアイノベーションにおける私たちの強みが、複雑な病を予防・治療・治癒し、治療をよりスマート化した、低侵襲なものに進化させ、一人ひとりの患者さんに合ったソリューションを提供することができる世界を築く力になります。 Innovative MedicineとMedTechにおける専門性を生かし、将来の飛躍的な進化に向けてヘルスケアソリューションの幅広い領域でイノベーションを推し進め、人々の健康に大きなインパクトを与えていきます。  https://www.jnj.com/

130 年以上にわたり、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン (DE&I) はジョンソン・エンド・ジョンソンの企業文化の一部であり、日々のビジネスに深く関わっています。企業理念である「我が信条(Our Credo)に根ざした DE&I の価値観の下、私たちはより健康でより公平な世界の創造を追及しています。そして、当社の多様な社員と帰属意識の文化は、世界における喫緊のヘルスケア課題を解決するためのイノベーションを加速させます。

当社のビジネスの成功、そして有意義なソリューションを提供できるかどうかは、私たちがサービスを提供するコミュニティの多様なニーズをどれだけ理解し、応えるかにかかっています。だからこそ、私たちはあらゆる考え方、能力や、経験が評価され、社員一人ひとりが自らの潜在能力を発揮できるよう、インクルージョンと帰属意識の文化を育んでいます。

ジョンソン・エンド・ジョンソンでは、私たち全員に居場所があります。

【職務概要】

“脊椎専門医へのIMPLANT販売のための提案営業”

スパイン事業部では、現在含めて継続的に新製品の導入が加速していきます。その中で営業部として脊椎外科医へ提案営業を行える人材を募集致します。

整形外科医に対して、外科的手術に使用する生体内固定インプラントを取り扱い、その安全性及び有効性の啓蒙活動ならびに患者様が抱える課題へのソリューション営業を担当していただきます。医師への製品プロモーション、当社製品の安全使用を目的とした手術立会い、代理店と協働した物流管理を主活動としながら患者様のQOL向上を追及しております。

คุณสมบัติ

<職務経験>

・営業経験3年以上

  医療業界経験者は尚可
  飛び込み営業の経験者は尚可

 

<必要とする能力・スキル>

・コミュニケーション能力(傾聴などのSalesスキル含む)

・基本的なPCスキル

・所属支店/営業所管轄内で国内出張など苦にされない方

 

<資格/免許>

・普通自動車運転免許(安全運転を重視しております)

業務上車両の運転が必要となる職種については、自動車運転免許を保持していることが条件となります。なお、道路交通法に基づく一定の症状により免許取得や更新ができなくなる可能性がある方(※)については事前にお申し出ください。 

※〔確認項目〕 

・過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。 

・過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部 が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。 

・過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込こんでしまった回数が週3回 以上となったことがある。 

・過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。 

*飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日 以上続けたことが3回以上ある。 

*病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けている にもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。 

*病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。 

<学歴>

大卒以上

 

<求める人物像>

・柔軟な対応ができ、行動力のある方

・目標達成意欲が高く実行力のある方

・自己管理が出来、リーダーシップが発揮できる方  

・医療業界ですので明るく元気で清潔な印象を与えられる方

・忙しい医師相手の仕事ですので短時間の商談でも物事をロジカルに話せる方

・専門知識や製品知識を苦手とせずにポジティブに学べる方

เข้าร่วมศูนย์รวมบุคลากรทั่วโลกของเรา

มองเข้าไปข้างใน
การจับคู่งานที่กำหนดเอง
ข่าวสารสำหรับคุณ

เริ่ม