ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Non-Standard

Operator I (General)

  • ชื่อเรื่อง Operator I (General)
  • การทำงาน Non-Standard
  • ฟังก์ชั่นย่อย Workday Associate A
  • ประเภท Associate, Workday Associate A
  • ตำแหน่งที่ตั้ง Suzhou, Jiangsu, China
  • โพสต์
  • ID การร้องขอ 2406188125W
สมัครตอนนี้
ใช้ร่วมกัน

การบรรยาย

l   Support  project daily production management work ; 支持项目日常生产管理工作。

l   To operate machine in a safe and effective manner that ensures maximum performance and longevity of equipment ;

 以安全和有效的方式操作机器,确保机器高效率持续运行。

l   Comply with all aspects of good manufacturing practice to maintain full material and product traceability;

遵守生产管理规范的所有方面,维护全部物料和产品的可追溯性。

l   Work closely with engineers, modify the machine settings to compensate for product variations。工程师紧密合作,产品变化时修改机器设置。

l   According to the work order production plan , completes the material balance;

根据工单生产计划需求,做好物料平衡。

l   Others based on necessity;  根据需要其他相关工作。

l   Other job assign by cell leader;生产线主管安排的其他工作。

คุณสมบัติ

l   Good Working habit (5S), quality sense;良好的工作习惯(5S)与质量意识。

l   Must have good experience in  GMP manufacturer;  最好具备GMP相关生产经验。

l   Good awareness of production safety; 良好的安全生产意识。

l   Do the job according to the standard requirement, meet the requirement of productivity and quality。执行标准化操作,满足产量和质量要求。

l   Good team work spirit。 良好团队合作精神。

เข้าร่วมศูนย์รวมบุคลากรทั่วโลกของเรา

มองเข้าไปข้างใน
การจับคู่งานที่กำหนดเอง
ข่าวสารสำหรับคุณ

เริ่ม