ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

MedTech Sales

Product Specialist

 • ชื่อเรื่อง Product Specialist
 • การทำงาน MedTech Sales
 • ฟังก์ชั่นย่อย Clinical Sales & Surgeons (Commission)
 • ประเภท Senior Analyst, Clinical Sales - Surgeons (Commission) (P6)
 • ตำแหน่งที่ตั้ง Perth, Western Australia, Australia
 • โพสต์
 • ID การร้องขอ 2406164557W
สมัครตอนนี้
ใช้ร่วมกัน

การบรรยาย

                                                                                   Product Specialist- Joints Reconstruction 

 • The sky is the limit! Exceptional sales position with excellent rewards and recognition
 • Be a high achiever, self-development supported with excellent training opportunities
 • Great Place to Work® Certified – 2022 & 2023

Join our dynamic DePuy Synthes team, working with industry-leading products and driving your career forward. We offer exceptional training and are proud to be Great Place to Work® Certified 2023.


THE OPPORTUNITY

The wonderful Depuy Synthes team in WA want you to join them and be an integral part of the continued success of the Joints Reconstruction market. You will own your territory, building impactful relationships with health professionals and surgeons. You are a vital partner to them as you navigate through this rapidly innovative market, with cutting edge robotics and exceptional medical devices.  You will spearhead and drive growth for the Depuy Synthes business and play a pivotal role in positively impacting patients’ lives. 


RESPONSIBILITIES

 • Meet and exceed sales budgets whilst enhancing existing business.
 • Provide theatre case coverage to the highest standards for our clinical stakeholders.
 • Develop relationships within the territory through trusted partnership and data insights.
 • Provide accurate information regarding all products and their indications to customers.
 • Establish and run regular training for theatre personnel. Partnering with our internal Professional Education team to offer additional high-level training opportunities.
 • Actively manage consignment inventory and logistics of loan equipment.

คุณสมบัติ

.

ITS ALL ABOUT YOU


We are looking for natural leaders, with the hunger to develop and nurture long term relationships. You should be passionate and driven, motivated in making a difference for the customers and patients we help.

 • Previous track record of sales success within MedTech, Pharmaceuticals or other industries.
 • Demonstrated ability in identifying customer pain points, expectations, and implicit needs, and proactively seeking solutions.
 • Ability to develop relationships and have commercial conversations with a diverse range of customers.
 • Strong communication skills.
 • The confidence to work effectively under pressure in an operating theatre environment.
 • Qualification in a business, health or science related degree is advantageous. 


COMPANY CULTURE

 • Competitive remuneration package.
 • Continuous training and support.
 • Award-winning leadership development programs.
 • Inclusive, flexible, and accessible working arrangements.
 • Equal opportunity employer supporting diversity and inclusion.


WHY CHOOSE US :

 • Competitive remuneration package and continuous training.
 • Supportive environment with award-winning leadership development programs.
 • Inclusive, flexible, and accessible working arrangements for all.
 • Embrace diversity: disabilities, cultural, religious, and linguistic diversity, diverse age groups, sexual orientation, and gender.
 • Strong commitment to partnering with and supporting Aboriginal and Torres Strait Islander people and organisations.
 • We draw strength from the diverse backgrounds, beliefs, and experiences of our team to bring health to billions.


OUR BENEFITS :

 • Up to 18 weeks of parental leave to support new parents. 
 • 4 days of volunteer leave to give back to the community.
 • Option to purchase up to 2 weeks of additional annual leave for extra time off.
 • Enjoy a dedicated Wellbeing Day to prioritize self-care.Global Wellness Reimbursement of $720 per year for healthy eating, exercise, or mindfulness activities.
 • Access to an Employee Assistance Program for personal and professional support.
 • Enhanced leave provisions for compassionate (caregiver) leave, providing up to 30 days of additional support.
 • Life insurance coverage for added peace of mind.
 •  And much more...

Join us and experience the comprehensive benefits package we offer.

JOIN JOHNSON & JOHNSON:

 • Apply online using the link below and receive an automated confirmation email.
 • Timely notification of application outcome from our Talent Acquisition team.
 • Closing date: Friday 9th February 2024 

Great Place to Work® Certified– 2023:

 • Recognized worldwide as the benchmark for identifying outstanding workplaces.
 • Johnson & Johnson - Australia and New Zealand certified in its first year of participation.

Johnson & Johnson is an equal opportunity employer who supports inclusive, flexible and accessible working arrangements for all. This includes persons with disabilities, culturally, religiously and linguistically diverse people, diverse age groups, diverse sexual orientation, and gender. We are committed to working in partnership with and support Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and organisations by recognising and respecting the diversity of cultures, identity, heritage, languages, lores, and social and spiritual systems practiced. We draw pride and strength from you, your colleagues and the world we care for—all backgrounds, beliefs and the entire range of human experience—coming together to bring health to billions. Agencies please note: This recruitment assignment is being managed directly by Johnson & Johnson’s Talent Acquisition team. We will reach out to our preferred agency partners in the rare instance we require additional talent options. Your respect for this process is appreciated. 

#mycompany 

เข้าร่วมศูนย์รวมบุคลากรทั่วโลกของเรา

มองเข้าไปข้างใน
การจับคู่งานที่กำหนดเอง
ข่าวสารสำหรับคุณ

เริ่ม