Careers

Maintenance Teamlead (Plant1)

Get Referred

Job Description


Verantwoordelijk voor de correcte en volledige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden binnen de afdeling Make Asset Management Beerse-Olen. Dit alles op de meest efficiënte manier, rekening houdend met het onderhoudsbudget en alle wettelijke, economische en ethische (J&J credo) waarden.

Opdracht 1: Onderhoudsopdracht
 • Het voorzien en organiseren van de nodige mensen, middelen, begeleiding om de toegewezen taken correct en veilig te kunnen uitvoeren.
 • Het onderhoud organiseren in de toegewezen afdelingen wat betreft storingsonderhoud, preventief onderhoud, kalibratie en verbeteringsonderhoud van de verschillende deelsystemen
 • Supervisie van het technisch beheer van de installaties
 • Hij staat in voor de kwaliteit van de activiteiten uitgevoerd door de medewerkers (intern & extern) van zijn groep.
 • Organiseert en leidt op regelmatige basis de nodige werkoverleg- en escalatiemeetings binnen zijn groep.
 • Heeft op regelmatige basis contact met de verschillende klanten om hun noden te bespreken en behandelen.Werkt nauw samen met de Maintenance Scheduler en Maintenance Engineers van zowel zijn eigen afdeling als van andere afdelingen om overeenstemming te verzekeren van de gebruikte onderhoudsprocessen en -technieken. Werkt nauw samen met projectingenieurs en systeemeigenaars om samen een onderhoudbaar systeem te ontwerpen.
 • Melden van afwijkingen en acties nemen in overleg met QA.
 • Actief uitdragen van de preventie strategie. Een voorbeeldfunctie zijn in het uitvoeren van risico analyses, zelfinspecties & rondgangen, incidentonderzoeken,... Opstellen, meten en evalueren van het afdelingsveiligheidsplan.
 • Bereidheid en flexibiliteit inzake stand-by diensten en occasioneel overwerk.
 • Input leveren bij opstelling van het onderhoudsbudget en onderhoud organiseren en uitvoeren in lijn met dit budget. Onvoorziene meer- of minderuitgaven worden besproken met de Sr. Maintenance Manager en productieverantwoordelijken.
 • Goedkeuren van werkorders en notificaties in CMMS
 • Werkt zeer nauw samen met de associated en staff maintenance engineers in het kader van   inspecties omtrent operationeel onderhoud en treedt op als woordvoerder (indien van toepassingen noodzakelijk)
 • Steeds strikte toepassing van alle toepasselijke cGMP’s en procedures ivm eigen trainingsvereisten en opvolging van direct rapporterenden.
 • Meewerken aan en voorstellen van oplossingen om compliance hiervoor te verbeteren.
 •  Hij geeft de uitvoerders van de onderhoud- en uitbatingstaken technische ondersteuning en waakt over een veilige en efficiënte werkmethode door:
  • Te controleren dat de werken worden uitgevoerd door personen die voldoende opgeleid en gekwalificeerd zijn, zowel technisch als op gebied van veiligheid en kwaliteit (GMP)
  • Ervoor te zorgen dat de werken steeds uitgevoerd worden volgens de vergunningsprocedure
 • Ondersteunt persoonlijke groei van zijn medewerkers en zorgt voor aanwezigheid en versterking van de nodige competenties. Zorgt voor selectie en inwerking van nieuwe medewerkers.
 • Initiëren en stimuleren van verbeteringsvoorstellen op bestaande installaties om reliability en onderhoud te verbeteren (kwaliteit, efficiëntie), in samenspraak met de Maintenance Engineers.
 • Tijdig reviewen van pi en po lijsten
 • Goedkeuren van masterdata in CMMS
 • Verantwoordelijk voor het reviewen en/of goedkeuren van onderhoudsgerelateerde documenten en werkorders
 • Back-up van de associate maintenance engineer
 • Specifieke doelstellingen volgens Workday
 • Jaarlijkse update van het asset replacement plan en uitwerken van onderbouwing daarvan.
 

Opdracht 2: Ondersteuning van projecten

Opvolgen van de verschillende projecten en nauwe samenwerking met de projectteams.

Input geven rond onderhoudsvereisten van nieuw equipment.

Deelname aan veiligheids risico analyses om vroege input te geven bij het ontwerp van verschillende installaties. 

Het inschatten en beschikbaar stellen van resources ter ondersteuning van projecten.Qualifications
 • Master of gelijkwaardig door ervaring
 • Vaktechnische kennis in meerdere disciplines
 • Nederland en Engels spreken, lezen en schrijven.
 • Noties van Duits en Frans.
 • Kennis van de kwaliteitsvereisten, cGMP’s en preventie richtlijnen
 • Competent in trouble-shooting en vergaren van expertise 
 • Communicatief, stressbestandig en een goede onderhandelaar.


Primary Location
Belgium-Antwerp-Beerse-
Organization
Janssen Pharmaceutica N.V. (7555)
Job Function
Operations
Requisition ID
1905791958W