Johnson & Johnson Careers

Business Portfolio Engineer

Beerse, Belgium
Facilities (Eng)


Job Description

Requisition ID: 1905764812W

Janssen, de farmaceutische afdeling van Johnson & Johnson, is het meest innoverende farmaceutische bedrijf in de wereld. Sinds 2009 hebben we 13 nieuwe geneesmiddelen op de markt gebracht, waarvan verschillende baanbrekend zijn in hun therapeutisch gebied. Ook binnen onze afdeling “Engineering & Property services” (E&PS) willen we deze rol van innovator opnemen.

Facilities - Operations beheert de kritische gebouwen, HVAC, nutsvoorzieningen (stoom, koelmedia, verwarmingsmedia, watersystemen, perslucht, hoogspanning…) en installaties (stoomvormers, koelcellen, luchtgroepen, clean rooms, ...) op de sites te Beerse, Geel en Olen; vanaf de centrale productie en distributie tot in de chemische en farmaceutische productie- en R&D-gebouwen. 

Voor de groep welke verantwoordelijk is voor het onderhoud en uitbating van de kritische installaties van de farmaceutische productiegebouwen te Beerse & Olen zijn we op zoek naar een (Senior) Business Portfolio Engineer: 

Wat mag je verwachten ? 
 • Het managen van de portfolio van capex projecten in de gebouwen onder het beheer van farma facilities 
 • U levert de technische input aan voor de projecten in de portfolio. Dit is de kerntaak van deze functie.
 • Identificeren van nieuwe projecten door consultatie binnen het farma facilities team en in overleg met de verschillende stakeholders (QA, compliance, interne klanten, ...). De scope van deze nieuwe projecten wordt duidelijk vastgelegd in scoping documenten. 
 • Nauwe samenwerking met de engineering partners (intern/extern) om voor alle projecten de scope, de tijdslijnen, de budgetten, .... te definiëren, op te volgen en indien nodig bij te sturen.
 •  Verzorgen van een goede informatiedoorstroming tussen alle betrokken partijen in de projecten. Voorzien van de nodige periodieke overlegmomenten met alle stakeholders.
 •  Bewaken van de GMP en compliance aspecten eigen aan het uitvoeren van projecten in een farma omgeving 
 • Uitwerken van de business case voor de verschillende projecten en goedkeuring verwerven om deze projecten effectief uit te voeren
 Verantwoordelijkheden: 
 • Eigenaarschap nemen over de project portfolio binnen de farma facilities groep, inclusief: 
  • Prioriteiten stellen in overleg met farma team, interne en externe engineering partners en de interne klanten 
  • Bespreken van budgetten en tijdslijnen van projecten in regelmatige vergaderingen met de interne klanten 
  • De project portfolio in lijn brengen met de strategie van de E&PS organisatie, de interne klanten en de noden van onze stakeholders
  • Verkrijgen van goedkeuring voor een project door presentaties te geven op de Project Portfolio Management Intake 
  • Opstarten van project budgetaanvragen 
  • Managen van het Long Range financieel plan voor Facility projecten 
 •  Verzamelen en doorgeven van de nodige technische input voor de projecten in de portfolio 
 •  Beheer van het scoping budget voor Facility projecten 
 •  Richting geven aan en opvolgen van taken uitgevoerd door de engineering partners 
 •  Vertegenwoordigen van de afdeling binnen een projectteam dat instaat voor het realiseren van investeringsprojecten.
 •  Opnemen van proceseigenaarschap en streven naar continue verbetering:
  •  Identificeren en scopen van verbeteringsinitiatieven en de opvolging ervan tot realisatie;
  •  Deelname aan of leiden van ad-hoc root cause analyses op kritische installaties; 
  • Continu opvolgen van ontwikkelingen in het domein van energie-, water- en nutssystemen; 
 • Kennisdeling en continue afstemming met de collega’s binnen de farma facilities organisatie
 •  Verlenen van professioneel advies, service en technische wetenschappelijke deskundigheid op het gebied van energie-, water- en nutssystemen en compliance

Qualifications
Wat verwachten we van jou ?
 • U bezit een ingenieursdiploma of een diploma technische bachelor, beide gekoppeld aan enige jaren relevante ervaring in een technische functie 
 • U bent zeer communicatief zowel geschreven als gesproken. 
 • U bent innovatief en hebt een pragmatische kijk op de zaken. 
 • U kan het overzicht bewaren van de actuele stand van zaken in alle lopende projecten in de portfolio (> 20 simultane projecten) 
 • U beschikt over sterke technische competenties in meerdere disciplines.
  •  Kennis van energie- en nutsvoorzieningen, watersystemen en HVAC is vereist
  • Kennis van GMP, evenals vereisten rond compliance is een pluspunt
 • U werkt goed samen met interne partners (EHS², kwaliteit, engineering,…) en externe partners (contractors, sector-organisaties,…)  
 • U bent flexibel en resultaatgericht en kunt onafhankelijk werken om bepaalde doelstellingen te bereiken. 
 • U weet om te gaan met het halen van strakke tijdslijnen. 
 • U neemt initiatief en bent naast een zelfstandig medewerk(st)er ook een echte teamspeler die samen met collega’s resultaten neerzet en bijdraagt tot een aangename werksfeer. 
 •  U hebt potentieel om door te groeien en bent bereid op termijn meer verantwoordelijkheden op te nemen. 
 •  Naast perfecte beheersing van het Nederlands, spreekt en schrijft u vloeiend Engels.

Primary Location
Belgium-Antwerp-Beerse-
Organization
Janssen Pharmaceutica N.V. (7555)
Job Function
Facilities (Eng)
Requisition ID
1905764812W