Meer informatie over loopbanen bij Johnson & Johnson
Join Our Talent Network
divider

Johnson & Johnson Loopbaan

Werkvoorbereider R&D

Beerse, België
Administration


Vacatureomschrijving

Requisition ID: 1905745193W

Janssen, de farmaceutische afdeling van Johnson & Johnson, is het meest innoverende farmaceutische bedrijf in de wereld.

De subafdeling Engineering & Property Services (E&PS) beheert de kritische gebouwen, HVAC, nutsvoorzieningen (stoom, koelmedia, verwarmingsmedia, watersystemen, perslucht, hoogspanning…) en installaties (stoomvormers, koelcellen, luchtgroepen, clean rooms, ...) op de sites te Beerse, Geel en Olen; vanaf de centrale productie en distributie tot in de chemische en farmaceutische productie- en R&D-gebouwen.

Voor de groep welke verantwoordelijk is voor het onderhoud en uitbating van de kritische installaties van de R&D-gebouwen te Beerse zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider.

Algemeen:

• U bent verantwoordelijk voor de volledige opvolging en aansturing van kleine projecten in de field.
• U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van het systeemeigenaarschap van gebouwen en nutsinstallaties.
• U heeft aandacht voor de goede werking, het ordelijk uitzicht en een lange levensduur van de gebouwen en hun installaties.
• U zal steeds zoeken naar firma’s voor het uitvoeren van herstellingen, verbouwingen en deze zelf opvolgen, of laten opvolgen, tijdens de werken. Ook de bijhorende werkvergunningen worden voorbereid en opgesteld.
• U zal instaan voor het nemen van verantwoorde keuzes inzake de prijs/kwaliteit van materialen.
• U zal werken binnen een multidisciplinaire omgeving en hierbij steeds op de hoogte zijn van een verscheidenheid aan regelgeving en procedures (cfr. chemie/ vivarium/ labo omgeving).

Verantwoordelijkheden:

• Beheer van 23 toegewezen kritische research gebouwen met bijhorende technische installaties, zoals nutsvoorzieningen, HVAC, koudeopslag, etc.
• Participatie binnen het kerncomité van preventie: werk aan een waterdicht vergunningsysteem.
• Het contacteren van contractors en het opvolgen van de door hun uitgevoerde werken in het toegewezen werkgebied.
• Zorgen voor het updaten van logboeken “lekverliezen ozon” & afbrekende stoffen.
• U zal klachten van de bewoners voorkomen door periodieke rondgangen uit te voeren en door zelf initiatief te nemen naar mankementen en ‘orde en netheid’ in en rond de gebouwen.
• U bouwt een vertrouwensband op met de klanten door een snelle en correcte service te bieden. Dit gebeurt door periodieke en adhoc opvolgmeetings met de klant waarbij u een algemeen aanspreekpunt bent voor alle E&PS gerelateerde zaken.
• U waakt steeds over veiligheid van uitvoerder en gebruiker bij werken in uw gebouwen.
• U waakt steeds over kwaliteit en compliance van uitgevoerde werken in nauwe samenspraak met Compliance engineer, via het wijzigingsproces.
• Nieuwe installaties worden mee in dienst genomen samen met project.
• Assistentie bij het schakelen van installaties en lock out toepassen voor het veilig stellen van installaties en afspraken maken met de klant voor vrijgave.
• Streven naar continu inspectie readiness.
• De alarmen worden dagelijks behandeld en besproken op de ochtendmeeting.
• Technisch advies verlenen aan bv. energieoperatoren en gebouwcoödinatoren bij complexere problemen.
• Correct opstellen en toepassen van vergunningen binnen JPh, hierin fungeren als voorbeeldfunctie.
• De reservatie/beschikbaarheid van magazijnartikels, materialen, veiligheidsinfo en documentatie van gebruikte machines bij de uitvoering van de werken.
• De afhandeling van bestellingen van orders tot en met de kwaliteitscontrole bij levering.
• De verbetervoorstellen/verbeteringen aan bestaande installaties en optimalisatie van de bestaande onderhoudsplannen.
• Doet beroep op leidinggevende voor het bespreken van problemen met bestellingen, contractors; rond prijzen/prijsafspraken, overleg bij werkzaamheden met belangrijke impact.Kwalificaties
Wat verwachten we van jou?

• Kennisniveau Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
• U bent een teamspeler en wilt graag samenwerken om iets te bereiken.
• U hebt minstens 4-6 jaar relevante ervaring met werken in een streng gereguleerde omgeving.
• Grondige kennis van de preventieregels en –procedures, GxP-richtlijnen en kwaliteitsprocedures en de bijbehorende persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen.
• Goede materiaalkennis hebben en steeds geïnteresseerd zijn in nieuwe ontwikkelingen.
• Kennis van diverse disciplines/regelgeving (mechaniek, elektriciteit, automatisatie, HVAC, ATEX, …).
• Kennis van procesoptimalisatie.
• Kennis van communicatietechnieken.
• Kennis van budgetbeheer, planning en administratie.
• Uitgebreide kennis van de te gebruiken computersystemen (e-stream, IMS,...).

Primaire locatie
België-Antwerpen-Beerse-
Organisatie
Janssen Pharmaceutica N.V. (7555)
Functie
Administration
Requisition ID
1905745193W