Johnson & Johnson Careers

Senior Manufacturing Operator

Leiden, Netherlands
Production


Job Description

Requisition ID: 1805696955W

We zoeken meerdere gemotiveerde collega’s om de functie van Senior Manufacturing Operator in de 16-uurs shift te vervullen. De Senior Manufacturing Operator voert de kerntaken en de ondersteunende, routinematige werkzaamheden uit op de afdeling Downstream Processing.


De Senior Manufacturing Operator heeft drie kerntaken:


1. Bewaakt de voortgang en controleert of de werkzaamheden (binnen een toegewezen deel van de afdeling) goed uitgevoerd worden

 • Is aanspreekpunt binnen het team
 • Signaleert afwijkingen (gaps), lost deze correctief en preventief op
 • Neemt het initiatief om problemen op te lossen (troubleshooting, event afhandeling), waar mogelijk zelf en anders in nauwe samenwerking met Manufacturing Supervisor Downstream Processing (DSP) en andere afdelingen
 • Vervangt bij afwezigheid de Manufacturing Supervisor DSP v.w.b. proces gerelateerde taken
2. Werkt mee in de uitvoering van de kerntaken zoals beschreven in het functieprofiel. 

3. Verantwoordelijk voor continue verbetering van de werkprocessen en procedures

 • Is verantwoordelijk voor het (mede-) ontwikkelen van werkprocessen en procedures
 • Leidende rol in het actief verbeteren van de afdeling (CI-lead, Kaizen-facilitator)

Qualifications
 • Minimumopleiding: MLO of Procestechniek op mbo-niveau 4 en relevante PE-trainingen
 • Minimumervaring: 4 jaar relevante werkervaring
 • Technisch/inhoudelijk: Nederlandse en Engelse spreek-, lees- en schrijfvaardigheid
 • Stressbestendig: blijft te allen tijde rustig, ook in complexe situaties
 • Is scherp en alert: signaleert en meldt afwijkingen
 • Snelheid van handelen: reageert direct op waargenomen afwijkingen of alarmen
 • Vaardig in het opbouwen van processystemen
 • Analytisch vermogen en omgaan met complexiteit: interpreteert feiten, legt verbanden tussen meerdere signalen, zoekt naar de root cause
 • Hanteert in eigen gedrag een voorbeeldfunctie
 • Kwaliteitsgericht: Controleert anderen in het werken volgens instructies en standaarden
 • Samenwerking en communicatie: Handelt vanuit het organisatiebelang, heeft zicht op de bijdrage van de verschillende afdelingen aan het geheel. Bouwt aan stevige, productieve relaties binnen en buiten de afdeling. Beïnvloedt de onderlinge samenwerking en werksfeer actief door spanningen te herkennen en weg te nemen.
 • Leren en verbeteren: Is in staat om complexe verbeteringen door te voeren. Stimuleert en helpt anderen in het herkennen en doorvoeren van verbeteringen en veranderingen.
 • Flexibiliteit: Past uit eigen beweging de manier van werken aan. Laat makkelijk het oude los. Bewust van effect van eigen handelen op anderen en in staat om van gedragsstijl te wisselen ten behoeve van het resultaat of bevorderen van interactie.
 • Klantgericht: Denkt actief mee met de klant.
 • Resultaat- en prestatiegericht.

Primary Location
Netherlands-South Holland-Leiden-
Organization
Janssen Biologics (7266)
Job Function
Production
Requisition ID
1805696955W