Johnson & Johnson Careers

Meet- en regeltechnieker Facilities - tijdelijk 2 jaar

Geel, Belgium
Operations (Generalist)


Job Description

Requisition ID: 1805690516W

Janssen, de farmaceutische afdeling van Johnson & Johnson, is het meest innoverende farmaceutische bedrijf in de wereld. Sinds 2009 hebben we 13 nieuwe geneesmiddelen op de markt gebracht, waarvan verschillende baanbrekend zijn in hun therapeutisch gebied.
Ook binnen onze afdeling “Engineering & Property services” willen we deze rol van innovator opnemen. 
De subafdeling Facilities, operations beheert de kritische gebouwen, HVAC,
nutsvoorzieningen (stoom, koelmedia, verwarmingsmedia, watersystemen, perslucht, hoogspanning…) en installaties (stoomvormers, koelcellen, luchtgroepen, clean rooms, ...) op de sites te Beerse, Geel en Olen; vanaf de centrale productie en distributie tot in de chemische en farmaceutische productie- en R&D-gebouwen.

Voor de groep welke verantwoordelijk is voor het onderhoud en uitbating van de kritische installaties van de productiegebouwen te Geel zijn we op zoek naar een meet- en regeltechnieker dit voor een tijdelijke vacature:


1. Uw functie - Algemeen:
a. Het uitvoeren van meet- en regeltechnische werkzaamheden en PLC-software aanpassingen bij energie-, water- , HVAC, milieu- en preventie-installaties of productie-installaties, het continu verbeteren en optimaliseren van deze installaties en assisteren bij betrokken projecten teneinde de continuïteit en optimalisatie van de bedrijfsinfrastructuur op een verantwoorde wijze inzake veiligheid, kwaliteit en milieu te verzekeren volgens de geldende GXP normen. (GXP = good practices e.g. GMP = good manufacturing practices)
b. Het begeleiden van contractoren.

2. Verantwoordelijkheden:

a. Bereidt preventief, curatief en verbeteringsonderhoud voor en plant in:
i. plant de eigen werkzaamheden in
ii. plant de werken in overleg met de gebruiker in
iii. werkt hierbij o.a. rond hard- en software van PLC’s, PCS’en, meet- en regelkringen, instrumentatie, elektriciteit, afregelingen
iv. vraagt offertes aan en beoordeelt deze
v. bepaalt/werkt toe naar een aanvaardbaar werkbudget en volgt op
vi. stelt vergunningen op en volgt op qua uitvoering
vii. voert autonoom LOTO-taken uit (Lock out – Tag out)
viii. stelt werkinstructies op

b. Voert onderhoud uit in de discipline meet- en regeltechniek (preventief, curatief, verbetering- en noodonderhoud) (o.a. hard- en software PLC’s, meet en regelkringen, instrumentatie, elektriciteit, afregelingen, kalibraties, …):
i. analyseert de uit te voeren werken of het probleem en bepaalt de impact op het bedrijfsproces en de gebruiker
ii. voert de geplande werken uit of begeleidt de uitvoerende contractor/ volgt het verloop nauwgezet op; test het geheel na uitvoering
iii. verstrekt duidelijke en correcte informatie aan betrokkenen (bvb. contractors) inzake het verloop van het curatief of preventief onderhoud
iv. volgt in deze de werking van diverse automatiseringssystemen (PLC’s, PCS7, RS3, Teleperm, …)  en meet- en regelkringen op
v. onderhoud en programmeert diverse instrumentatie, veiligheidskringen, procescontrolesystemen
vi. werkt aan pneumatische en hydraulische bedieningen en sturingen

c. Troubleshooting:
i. Het uitvoeren van storingsonderzoek en (probleem)analyse om problemen snel en efficiënt te identificeren en op te lossen
ii. Het identificeren van complexe of aanslepende problemen, het uitwerken en implementeren van een oplossing om de continuïteit, veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit of kostefficiëntie te verbeteren
iii. Het kunnen leggen van verbanden tussen de verschillende specialismen bij het zoeken naar oplossingen voor o.a. storingen of bij het verbeteren van de gezamenlijke werking

d. Verricht diverse ondersteunde/begeleidende taken:
i. verwerkt de administratie van werkorders, dossiers en/of projecten
ii. stelt mee COC’s en functionele testen op; voert COC’s uit (COC = control of change)
iii. ondersteunt interne en externe audits
iv. verricht diverse handelingen in SAP  gaande van input tot actueel houden en opvolgen
v. ontwikkelt nieuwe kalibraties en giet deze in procedures; plant kalibraties ins
vi. optimaliseert onderhoudsplannen in zijn/haar specifiek domein
vii. coördineert of volgt operationele of procesmatige wijzigingen op en houdt de bijbehorende werkvoorschriften en werkinstructies actueel
viii. reviewt procedures of stelt nieuwe procedures op
ix. volgt operationele of procesmatige wijzigingen op en houdt de bijbehorende documenten (werkvoorschriften, werkinstructies, …) actueel volgens de voorgeschreven procedures en wijzigingsbeheer
x. verstrekt gerichte informatie aan alle betrokkenen inzake het verloop van het curatief, preventief en verbeteringsonderhoud
xi. voert uit, plant in en/of begeleidt testen, …

e. Meldt en bespreekt alle (bijna)ongevallen, incidenten, afwijkingen en risicovolle situaties, zowel wat betreft veiligheid als kwaliteit
f. Werkt voorstellen of oplossingen uit om de veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit te verbeteren en de onderhoudsplannen verder te optimaliseren, stuurt de implementatie van (verbeterings)projecten in eigen beheer of i.s.m. engineering:
i. werkt rond verbeteringsvoorstellen en dient er zelf in
ii. zoekt naar alternatieven in het kader van verbetering op diverse vlakken (o.a. supply chain, veiligheid, kwaliteit, …)
g. Fungeert als aanspreekpunt voor (interne) klanten, collega’s en contractors voor wat betreft meet- en regeltechnische storingen en herstellingen:
i. volgt de meldingen op en verzekert de efficiënte afhandeling ervan
ii. treedt op als Janssen uitvoerdersverantwoordelijke
h. Schakelt op hoogspanning
i. Neemt actief deel aan promotiecampagnes, preventierondgangen, ...


Qualifications
Wat verwachten we van jou ?

a. Kennisniveau Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
b. Ervaring nodig is een pluspunt
c. Grondige kennis van de afzonderlijke hardwarecomponenten
d. Kennis van energie-, water- , HVAC, milieu- en preventie en productie-installaties is een pluspunt
e. Grondige kennis van een diversiteit aan (systeem)sturingen
f. Grondige specifieke kennis qua regelkringen, kalibraties en frequentie-omvormers
g. Grondige kennis van elektriciteit (basis, AREI, motoren, selectiviteit, kortsluitvermogen, EX-regels, BA5, schakelen op hoogspanning, …)
h. Kennis schakelen op hoogspanning is een meerwaarde
i. Kennis van de preventieregels en –procedures, GMP’s en kwaliteitsprocedures
j. Kennis van algemeen toepasselijke software (MS Office,…) is een meerwaarde


Primary Location
Belgium-Antwerp-Geel-
Organization
Janssen Pharmaceutica N.V. (7555)
Job Function
Operations (Generalist)
Requisition ID
1805690516W