Johnson & Johnson Careers

werkvoorbereider Facilities Tijdelijke

Geel, Belgium
Operations (Generalist)


Job Description

Requisition ID: 1805690510W

Janssen, de farmaceutische afdeling van Johnson & Johnson, is het meest innoverende farmaceutische bedrijf in de wereld. Sinds 2009 hebben we 13 nieuwe geneesmiddelen op de markt gebracht, waarvan verschillende baanbrekend zijn in hun therapeutisch gebied.
Ook binnen onze afdeling “Engineering & Property services” willen we deze rol van innovator opnemen. 
De subafdeling Facilities, operations beheert de kritische gebouwen, HVAC,
nutsvoorzieningen (stoom, koelmedia, verwarmingsmedia, watersystemen, perslucht,hoogspanning…) en installaties (stoomvormers, koelcellen, luchtgroepen, clean rooms, ...) op de sites te Beerse, Geel en Olen; vanaf de centrale productie en distributie tot in de chemische en farmaceutische productie- en R&D-gebouwen.

Voor de groep welke verantwoordelijk is voor het onderhoud en uitbating van de kritische installaties van de productiegebouwen te Geel zijn we op zoek naar een werkvoorbereider:


1. Uw functie - Algemeen:
a. de voorbereiding, de planning en de coördinatie van gepland onderhoud overeenkomstig de vereisten van ME². Hij ondersteunt daarenboven belangrijke shut-down werken.
i. In alle werken de juiste focus op een veiligheid en kwaliteit dit naar de intern/externe voorgeschreven procedures en aanbevelingen.
ii. voorbereiden, plannen en toekennen van geplande werkorders aan technici of technische teams. Maakt de nodige afspraken met de klant met betrekking tot de beschikbaarheid van installaties en energie- of nutsvoorzieningen.
iii. voorbereiden en coördineren van grote werken:
1. beschrijvingen / instructies
2. controle of installaties beschikbaar zijn
3. intern / extern personeel
4. gereedschap, onderdelen, sub-contracten ...
5. juiste documentatie voor handen + up to date houden
2. Verantwoordelijkheden:
a. Macro Planning van alle grote geplande onderhoudswerken voor het ganse kalenderjaar.
b. Voorbereiden, plannen, toekennen van geplande onderhoudswerken aan technici of technische teams gedurende een gans jaar. 
c. Maakt de nodige afspraken met de klant en past de planning aan waar nodig op basis van de beschikbaarheid van de installatie of onderhoudspersoneel, klanteneisen, ... 
d. Faciliteert de interactie tussen klant, technici, operatoren, contractoren, ...; zorgt voor duidelijkheid; communiceert prioriteiten of speciale instructies. 
e. Ondersteunt OEE in productie evenals de leverbetrouwbaarheid van de energie- en nutsvoorzieningen. 
f. Communiceert maandelijks / wekelijks de planning volgens een afgesproken proces en werkt hierbij nauw samen met de Facilities Supervisor.
g. Coördinatie en voorbereiding van grote shut-down werken tijdens het jaar in samenspraak met andere werkvoorbereiders.
h. Presenteert de planning en verkrijgt goedkeuring van Productie management en andere stakeholders. Organiseert reeds voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voor de geplande shutdowns met onder meer een gedtailleerde planning van deze activiteiten. 
i. Communiceert planning updates en de status van de voorbereidende werken die voorafgaan aan de shutdown. Tijdens de shutdown communiceert hij frequent over het verloop van de werken.
j. Voorbereiding werkorders en toezicht over de uitvoering – het beheer van (grote) onderhoudswerken, het vrijgeven van preventieve werkorders of het omzetten van notificaties naar correctieve werkorders:
i. Zorgt ervoor dat beschrijvingen en instructies volledig en juist zijn.
ii. Zorgt ervoor dat de werkorder gekoppeld is met het correcte equipment in de CMMS boomstructuur.
iii. Bepalen en toewijzen van de nodige mensen/middelen en het inschatten van de vereiste werkuren
iv. Zorgt voor de nodige ondersteuning via externe partners/contractoren.
v. Volgt de geijkte processen om de nodige middelen te voorzien zoals gereedschap, equipments, reserve onderdelen en procedures.
vi. Houdt toezicht tijdens de uitvoering van specifieke toegewezen werkorders.
k. Werkt nauw samen met andere Facilities functies zoals de Coördinator Technische Magazijn, Onderhoudsingenieurs, Supervisors, Techniekers, Operators opdat met alle elementen wordt rekening gehouden en de onderhoudswerkzaamheden volledig in lijn zijn met de eisen op het vlak van veiligheid, kwaliteit, efficiëntie en de verwachtingen van de klant. Hij ondersteunt de implementatie van de betrokken ME² processen. Past wijzigingsbeheer toe voor specifieke werkorders.


Qualifications
Wat verwachten we van jou ?

a. Ingenieursdiploma (Mechanisch, Elektrisch, Industrieel, Bio) of een bachelor (electro-mechanica, energietechnologie)
b. 2 tot 4 jaar ervaring in een werkomgeving van utilities, onderhoud, procesindustrie,...
c. Process Excellence en/of project ervaring zijn pluspunten
d. Schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
e. Ervaring met CMMS systeem
f. Ervaring en competenties in het managen van uitbestedingscontracten en het werken met contractoren.
g. In staat om samen te werken in team om problemen op te lossen en processen te verbeteren.
h. In staat om zich tactisch en operationeel te focussen zonder de strategische impact uit het oog te verliezen.
i. Brede multidisciplinaire, technische en technologische kennis van facilities management, energie- en nutsvoorzieningen: (GxP), watersystemen en HVAC (GxP), evenals vereisten rond compliance. Kennis van bouwkundig onderhoud en onderhoud van clean rooms zijn een pluspunt.
j. In staat om te werken in een team van professionals met uiteenlopende vaardigheden en competenties gaande van techniek to bedrijfsmanagement dit over de verschillende groepen van onze afdeling heen.
k. In staat om de beste praktijkten en technologische vernieuwingen op te nemen en te implementeren.
l. Ervaring in het uitbesteden van taken en diensten.
m. Getuigt van veel verantwoordelijkheidszin, werkt gedisciplineerd en resultaatgericht volgens interne procedures, meldt consequent problemen of afwijkingen en neemt initiatief om deze te verhelpen.
n. Kan dingen tot stand brengen zonder direct gezag uit te oefenen.
o. In staat om te werken met zeer diverse computersystemen, communicatiemiddelen, handleidingen, technische tekeningen en kennis van diverse technische gereedschappen, materieel, meetinstrumenten, ...
p. Kennis van en ervaring met diverse persoonlijke beschermingsmiddelen


Primary Location
Belgium-Antwerp-Geel-
Organization
Janssen Pharmaceutica N.V. (7555)
Job Function
Operations (Generalist)
Requisition ID
1805690510W