Johnson & Johnson Careers

Kongre ve Organizasyon Koordinatörü

Istanbul, Turkey
Events Planning


Job Description

Requisition ID: 1805673853W

Rolün Amacı

Şirketin tüm etkinlik ve kongre organizasyonlarının, bakanlık başvuru, etkinlik sonlandırma, değer aktarımı vb süreçlerinin, HPR sürecinin ve tüm kontratların eksiksiz, verimlilik esasına dayanan bir organizasyon yapısıyla; tüm SOPlere, şirket içi ve şirket dışı (Bakanlık, AIFD vb) regülasyonlara 100% uyumlu bir şekilde; gerekli raporların ve bilgilendirmelerin doğru, zamanında ve şeffaf bir biçimde yapılarak gerçekleştirilmesini ve etkinlik ekibine liderlik ederek gelişimini sağlamak.

 

Ana Sorumluluklar

 1. Tüm etkinliklerin iç ve dış (Bakanlık, AIFD) kurallara, regülasyonlara uygun bir şekilde gerçekleştiğinden ve değişen regülasyonlar doğrultusunda gerçekleşeceğinden; bakanlık başvurularının, etkinlerin sistemde sonlandırılmasının, değer aktarımlarının doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak. Bu amaca hizmet edecek doğru iş yapış modelini kurmak ve doğru şekilde takip edelicek rapor formatını oluşturarak üst yönetimi zamanında bilgilendirmek.
 2. Etkinlik Takımı’na rölünün amacı doğrutusunda liderlik etmek.
 3. Etkinlik Takımı’nın gelişimini sağlamak ve ekibe destek vermek.
 4. Sektördeki farklı iş yapış modellerini takip etmek. Verimlilik esası ve sektör dinamikleri doğrultusunda, ihtiyaç halinde, takımın iş yapış modeline yön verecek modeller geliştirmek.
 5. Ulusal, uluslararası ve spesifik kongre, sempozyum, toplantı ve etkinliklerin organizasyonu için idari destek vermek.
 6. Etkinlik için gerekli mekanın bulunması ve uygun koşullarda anlaşma yapılması için destek vermek, yiyecek, içecek koordinasyonunu, gerekli donanımı ve seyahat, transfer ve konaklama organizasyonunlarının doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak.
 7. Etkinliklerin gerektiği gibi kapanışının yapılmasına destek vermek ve tüm süreç boyunca oluşan ilgili dökümanların kayıtlarını tutmak ve İlgili sözleşmeleri gerekli düzenlemeleri yaparak hazırlamanmasını sağlamak ve belirlenmiş rapor formatı üzerinden üst yönetimi belirli aralıklarla güncellemek.
 8. Görüşmeleri organize etmek, alternatif etkinlik yerlerini ziyaret etmek ve etkinlik takvimini oluşturma konusunda destek vermek.
 9. Departman Projelerinin takibinde destek verir, gerekli bilgi akışı ve bağlantıyı sağlar.
 10. Toplantılar için zamanında hazırlık yapılmasını ve gerekli malzemelerin teslim edilmesini sağlamak.
 11. Yapılan etkinlikle ilgili birimlerle iletişimi sağlamak ve gelen soruları cevaplandırmak.

Qualifications
 • Lisans mezunu
 • Benzer pozisyonda 3-5 yıl deneyim sahibi
 • Akıcı seviyede İngilizce bilen
 • MS Office uygulamalarına hakim
 • Organizasyonel becerileri ileri seviyede olan
 • Departman projeleri ve çalışanlarının rol ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi
 • İstanbul'da ikamet eden

Primary Location
Turkey-Istanbul-Istanbul
Organization
Johnson & Johnson Sihhi Malzeme Ltd. (7347)
Job Function
Events Planning
Requisition ID
1805673853W