Johnson & Johnson Careers

Senior Maintenance Engineer

Beerse, Belgium
Facilities (Eng)


Job Description

Requisition ID: 1805659736W

Janssen, de farmaceutische afdeling van Johnson & Johnson, is het meest innoverende

farmaceutische bedrijf in de wereld. Sinds 2009 hebben we 13 nieuwe geneesmiddelen op

de markt gebracht, waarvan verschillende baanbrekend zijn in hun therapeutisch gebied.

Ook binnen onze afdeling “Engineering & Property services” willen we deze rol van innovator opnemen.

De subafdeling Facilities, operations beheert de kritische gebouwen, HVAC,

nutsvoorzieningen (stoom, koelmedia, verwarmingsmedia, watersystemen, perslucht,

hoogspanning…) en installaties (stoomvormers, koelcellen, luchtgroepen, clean rooms, ...) op de sites te Beerse, Geel en Olen; vanaf de centrale productie en distributie tot in de chemische en farmaceutische productie- en R&D-gebouwen.

 

Voor de groep welke verantwoordelijk is voor het onderhoud en uitbating van de kritische installaties van de productiegebouwen te Beerse & Olen zijn we op zoek naar een sr maintenance engineer:

 
  • U bent verantwoordelijk voor de implementatie van reliability programma’s voor utilities, faciliteititen en milieusystemen.
  • Ontwikkelen van een lange termijn visie en planning ter verbetering van de betrouwbaarheid van de assets.
  • Aansturen van een geïntegreerd risico management voor EHS, Kwaliteit en Reliability. Dit op een kosten-effectieve manier.
  • Definiëren van standaarden (werkprocessen, methodologieën en technische oplossingen) overheen de levenscyclus van equipments.
  • Meten en analyseren van reliability performance en verbetering door root cause analyses.
  • Overkoepelend samenwerken/coördineren met andere zuilen van afdeling Facilities, Engineering, Maintenance en  Productie.

Verantwoordelijkheden:

Eigenaarschap nemen over, ontwikkelen en uitrollen van risico management, inclusief:

  • Risico analyse en risico mitigatie methodologie (RCM, HAZOP, FMECA,…)
  • Integratie van veranderingen en nieuw equipment in onderhoud
  • Strategieën voor Correctief, Preventief, Conditie gebaseerd, en Predictief Onderhoud
  • Fault/Root Cause Analysis and Review (FRACAS)
  • Richting geven aan en opvolgen van taken uitgevoerd door een team van externe onderhoudsingenieurs
  • Deelname aan of leiden van onderhouds- en compliance projecten bv. integratie vannieuwe wetgeving in bestaande en/of nieuwe onderhoudsprocessen+systemen
  • Creëren en integreren van  reliability initiatieven in de Site Asset Masterplans (SAMP);
  • Vertegenwoordigen van de afdeling binnen een projectteam dat instaat voor het realiseren van investeringsprojecten.
  • Opnemen van proceseigenaarschap en streven naar continue verbetering:
   • Opvolgen van de reliability van equipment en de performantie van werkprocessen
   • Identificeren en scopen van verbeteringsinitiatieven en de opvolging ervan tot realisatie;
   • Deelname aan of leiden van ad-hoc root cause analyses op kritische installaties;
   • Betrokkenheid als SME in de ontwikkeling van standaarden;
   • Continu opvolgen van ontwikkelingen in het domein van professioneel onderhoud, evaluatie en piloteren van nieuwe technologieën die de reliability doelen ondersteunen;
  • Kennisdeling en afstemming met collega reliability ingenieurs van andere afdelingen en sites;
  • Verlenen van professioneel advies, service en technische wetenschappelijke deskundigheid op het gebied van energiesystemen en nutsvoorzieningen, onderhoudstechnieken en compliance.


Qualifications
Wat verwachten wij van jou  ? 
  • Ingenieursdiploma (Mechanisch, Elektrisch, Industrieel, Bio) of gelijkwaardig door ervaring.
  • U hebt minstens 4-6 jaar ervaring in engineering of onderhoud in de chemische, farmaceutische of andere sterk geregulariseerde sector.
  • U heeft een gedegen kennis van onderhoudstechnieken en/of bent bereid deze op korte termijn te verbeteren. Certificatie in onderhoudstechnieken (RCM facilitator, CMRP/…) is een troef.
  • U beschikt over sterke technische competenties in meerdere disciplines.
   • Brede multidisciplinaire, technische en technologische kennis van facilities management, energie- en nutsvoorzieningen: (GxP), watersystemen en HVAC (GxP), evenals vereisten rond compliance.
  • U werkt goed samen met interne partners (EHS, kwaliteit, engineering,…) en externe partners (contractors, sector-organisaties,…)
  • U bent flexibel en resultaatgericht en kunt onafhankelijk werken om bepaalde doelstellingen te bereiken.
  • U weet om te gaan met het halen van strakke tijdslijnen.
  • U neemt initiatief en bent naast een zelfstandig medewerk(st)er ook een echte teamspeler die samen met collega’s resultaten neerzet en bijdraagt tot een aangename werksfeer.
  • U bent zeer communicatief zowel geschreven als gesproken.
  • U bent innovatief en hebt een pragmatische kijk op de zaken.
  • U hebt potentieel om door te groeien en bent bereid op termijn meer verantwoordelijkheden op te nemen.
  • Naast perfecte beheersing van het Nederlands, spreekt en schrijft u vloeiend Engels.

Primary Location
Belgium-Antwerp-Beerse
Organization
Janssen Pharmaceutica N.V. (7555)
Job Function
Facilities (Eng)
Requisition ID
1805659736W