Johnson & Johnson Loopbaan

Project Specialist

Beerse, Antwerpen
Marketing


Vacatureomschrijving

Requisition ID: 1805648857W

De Project Specialist zal in opdracht van de Country Value Teams (CVT's) projecten uitwerken. Deze projecten hebben vaak een focus op actuele thema’s en behoeften in de markt, te denken valt aan: ontwikkelen van around the pill services, services die de adherence verbeteren (zoals Thuisservice-concepten), projecten die helpen de diagnose te vergemakkelijken, projecten die meer inzicht geven in behandeluitkomsten, lokaal adapteren van EMEA Best Practices, etc.

 

Deze projecten worden geformuleerd en uitgevoerd in lijn met de brand strategie zoals vastgesteld en geformuleerd in het CVT. Voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het project wordt een CVT lid als aanspreekpunt en opdrachtgever aangewezen. Welk CVT lid wordt toegewezen hangt af van het onderwerp en waar het zwaartepunt ligt, bijvoorbeeld Marketing, Medical.  De Project Specialist kan voor meerdere projecten binnen één CVT werken of op  verschilllende projecten voor verschillende CVT’s. Ook kan hij/zij de verantwoordelijkheid nemen van een global specifiek project  dat  verschillende CVT’s betreft.


Het respecteren van richtlijnen, zowel intern als extern, zie je als een vanzelfsprekendheid gezien je hier regelmatig mee in contact zal komen.  

 

De Project Specialist rapporteert aan de Programma Management Office (PMO) lead. Op dag-dagelijkse basis werkt de Project Specialist  direct voor een van de aangewezen CVT leden, bijvoorbeeld de Brand Manager of de Medical Manager.

 

Tasks and responsibilities

 

De functie van Project Specialist kent de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 

 • Vanuit het Project Management Office projecten ontwikkelen  voor (steeds andere) CVTs
 • Vanuit het CVT team, innovatieve projecten aannemen en uitwerken in lijn met de brand strategie en de verwachtingen vanuit het CVT en hun  verschillende stakeholders
 • Nauw samenwerken met de aangewezen contactpersoon vanuit het CVT.
 • Het opstellen van de project doelstellingen, deliverables, aanpak en planning en dit laten goedkeuren door de CVT contactpersoon voordat tot ontwikkeling  wordt overgegaan (project contract tussen aannemer (PMO) en opdrachtgever (CVT)).
 • Het kennen en respecteren van alle interne procedures en processen om snel tot  goedgekeurde deliverables  te kunnen komen
 • Het project (en eventueel gerelateerde materialen) uitwerken en waar nodig aanvullende interne of externe disciplines en/of stakeholders betrekken om tot een goed eindresultaat te komen.
 • Communiceren en samenwerken met interne en externe stakeholders om projecten (en gerelateerde project materialen) te toetsen en valideren, voordat tot een bredere uitrol wordt overgegaan.
 • Het aangaan van alle externe contacten zal in nauw overleg plaatsvinden met de aangewezen contactpersoon vanuit het CVT.
 • Het piloten van een project voordat tot bredere uitrol wordt overgegaan (indien nodig).
 • Communicatie- en uitrolplan opmaken rond de ontwikkelde materialen en projecten.
 • Geïmplementeerde projecten verder opvolgen en nieuwe ideeën uitwerken om onze propositie in brede zin te optimaliseren en dit terugkoppelen binnen het CVT,
 • Planning van project kick-off-, voortgangs- en eventuele trainingsmeetings
 • In samenwerking met sales en medical waar nodig nationale events en symposia bespreken en voorbereiden in het kader van (of waar dit betrekking heeft op) het project.
 • In samenwerking met de Stakeholder & Customer afdeling een implementatieplan opstellen en zorgen voor een naadloze overgang ter uitvoering door de Stakeholder & Customer afdeling.  Eventueel kan hier een korte monitoring en of opvolging voor nodig zijn.
 • Waar nodig deelnemen aan CVT meetings om bijvoorbeeld de status van een project toe te lichten

Kwalificaties

De vereiste /benodigde vaardigheden voor de functie zijn:

 

 • Master Degree, bij voorkeur in een economische richting (TEW, Handelsingenieur, Handelswetenschappen...)
 • Gedreven, initiatiefrijke, creatief-commercieel slagvaardige instelling
 • Talent voor het leggen van contacten en het onderhouden van relaties, samenwerken met interne en externe stakeholders is key voor deze functie
 • Project management vaardigheden & uitgesproken implementatie skills. Gevolgde trainingen op dit vlak zijn een voordeel.
 • Enthousiaste, resultaatgerichte werkwijze
 • Zelfstandig, maar ook teamgericht
 • Excellente communicatieve vaardigheden
 • Positief en oplossingsgericht denken en werken
 • Gestructureerd, planmatig, kunnen werken aan verschillende projecten tegelijkertijd
 • Inlevingsvermogen en oprechte interesse in uitdagende problemen en anderen
 • Inhoudelijk maximaal op de hoogte willen zijn
 • Flexibel en volhardend
 • Rijbewijs B
 • Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal, kennis van het Frans is een voordeel

Primaire locatie
België-Antwerpen-Beerse
Organisatie
Janssen Cilag N.V./S.A. (7025)
Functie
Marketing
Requisition ID
1805648857W