Johnson & Johnson Careers

Medikal Müdür (ONKO & HEMA)

İstanbul, İstanbul
Medika Iliskiler


İş Tanımı

Requisition ID: 1805622225W

Johnson & Johnson Türkiye, İstanbul yerleşik görev alacak Medikal Müdür aramaktadır.

 

İnsanları birey olarak önemseyerek dünyaya hizmet etmek, 125 yılı aşkın bir süredir Johnson & Johnson çalışanlarımıza ilham kaynağı olmuş ve bir bütün haline getirmiştir. İnsanların sağlığını daha iyi kılan yenilikçi fikirler, ürünler ve hizmetleri, detaylı araştırmalar ve bilimsel çalışmalarla sunuyoruz. Johnson & Johnson Ailesi çalışanları, dünyanın her yerinde her gün milyarlarca insanın yaşamlarına dokunmak için sağlık alanında ortakları ile işbirliği yapmaktadır.

 

Johnson & Johnson 2015 yılında 70.1 milyar dolarlık cirosuyla tüketici, ilaç ve medikal cihazlar pazarlarına yönelik çalışanlarımız ile dünyanın en kapsamlı ve geniş veri tabanına sahip sağlık ürünleri üreticisi ve ilgili hizmet sağlayıcısıdır. Dünya çapında 265 tane ofisimiz ve yaklaşık 126,500 çalışanımız ile Johnson & Johnson ürünleri her gün milyarlarca insanın yaşamına dokunmaktadır.

 

Kültürel çeşitliliği öne çıkaran anlayışımız, çalışanlarımızın farklılıklarını kucaklıyor ve bütünsel bir ortamı taahhüt etmektedir. Çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlayan bir şirket olmaktan gurur duyuyoruz. Şirket kültürümüz, Andımız’ da yer alan ortak değerlerimizle bütünleşmiştir. Çeşitli ve farklı bakış açılarını içeren kültürümüz, çalışanlarımızın iş ve özel yaşamları arasında etkili bir denge kurmalarına yardımcı olmakta ve çevrelerine olumlu etki yapma yönündeki çabalarına da destek olmaktadır. 

 

Pozisyonun Amacı 

 

Şirketin stratejileri ve hedefleri doğrultusunda, medikal aktiviteleri bilimsel çerçevede hazırlamak, yürütmek, fikir liderleri ve dernekler ile yakın işbirliği, bilimsel verilerin aktarımı, desteğin sağlanması ve diğer departmanlarla işbirliği içinde stratejik yönlendirme sağlamak, internal ekiplerin alan ve ürün eğitimleri, MSL ekibiyle işbirliği ve yönetiminde liderlik yapılması beklenmektedir.

 

Temel Sorumluluklar:

 • Sorumlu olduğu Terapötik Alan ile ilgili olarak yeni stratejiler geliştirmek ve mevcut stratejileri iyileştirmek konularında aktif rol alır. Bu amaçla gereken medikal veriyi toplar, konsolide eder, en yüksek etik standartlarda bilimsel verileri değer takım toplantılarında sunarak katkı sağlar. Bilimsel verileri güncel tutar.
 • Medikal eğitim aktiviteleri organize ederek bu aktivitelerin şirket ve pazarlama stratejilerine ek olarak HCBI, ulusal ve uluslararası etik prosedürlere uygun olarak gerçekleşmesini sağlar. Medikal programların içeriğinin belirlenmesinde ve organize edilmesinde (eğitim programları, uluslararası  / ulusal kongre katılımları,  danışma kurulu toplantıları, kurslar, hastalık bilinçlendirme programları vb..) aktif rol alır, takibini  yapar ve sonuçları değerlendirir. 
 • Saha ekiplerine yeterli ve gerekli medikal bilgi donanımı sağlamak üzere eğitim hazırlar ve gerçekleştirir, takip eder ve sonuçlarını değerlendirir .
 • Ulusal / uluslarası kongreler, medikal eğitim aktiviteler gibi bilimsel platformlar aracılığı ile fikir liderleri ile sağlam ve sürekli iletişim içinde olur. Medikal eğitim aktivitelerinin geliştirilmesi yönünde fikir liderleri, dernekler ve sağlık otoriteleri ile koordinasyon kurar. 
 • Sorumluluğundaki ürün portföyünde yer alan gelecekteki ürünler için gerekli bilimsel katkıyı sağlayarak aktivitelerde aktif rol alır.Ürünlerin lansman hazırlıklarında önemli bir rol oynar, hedef doktor grupları ile iletişimi artırır ve ürünün medikal konumlandırılması ve uygun stratejilerin belirlenmemesinde fikir liderleri / dernekler / sağlık otoriteleri ile sağlam bir koordinasyon kurar. 

Nitelikler
 • Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden mezun,
 • İlaç sektöründe benzer pozisyonda deneyimli, (Hematoloji/Onkoloji deneyimi tercih edilmektedir)
 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,
 • MS Office Programlarına hakim,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış

Birincil Yer
Türkiye-İstanbul-İstanbul
Organizasyon
Johnson & Johnson Sihhi Malzeme Ltd. (7347)
İş
Medika Iliskiler
Requisition ID
1805622225W